Menu

Concurso Cartel LXIX Sinjladura

 

Salvador Daqui

BASES DO CONCURSO:

Cartel – Sinjladura LXVIII (69)

DATA LÍMITE PRESENTASIÓN O 12 de MARZO

Primeira.- Partisipantes

Poderá partisipar calquera que teña sancre no corpo, imajinasión e janas de colaborar ca Festa da Dorna.

Sejunda.- Tema

Será premisa moi importante non equivocarse na Festa que se pretende anunsiar, indicando oblijatoriamente a sejinte informasión.

– Festa da Dorna, LXIX Sinjladura. Ano 2017.

– Anunsiar o inisio o vindeiro 19 de xullo e remate o día 24 de xullo.

– Indicar o día 11 de ajosto como data de selebrasion do Baile de Jala.

– indicar a denominasión “Festa de interese turístico de Galicia dende o 2005”

– Lusir trebol dorneiro e faser referensia á dorna tradisional.

Terseira.- Características técnicas

A técnica será libre, ca oblijasión de poder reprodusilo en formato dixital e poder utilisar unha impresora para a sua distribusión e difusión.

Cuarta.- Presentasión

Os deseños aspirantes a carteis deberán ser presentados en formato dixital remetindoos ao correo electrónico da Festa da Dorna afestadadorna@gmail.com ou por mensaxe privada polo feisbú. Deben estar en  formatos JPG ou arquivo PDF nun tamaño proporsional de 50 por 70, en posición vertical ou horisontal, e cunha resolusión mínima de 300 ppp.

Quinta.- Data límite

O praso de presentasión dos deseños aspirantes a cartel da LXIX Sinjladura rematará o dominco 12 de marso do 2016 ás 23:59.

Sexta.- Xurado e votasión

Os deseños presentados serán expostos na páxina feisbú da Festa da Dorna a partir do día 13 de marso, ata o medio día do día que se selebre a Asamblea de Peñas, na que a man alsada serán elixidos os que máis votos acaden. Reservándose a directiva da R. e I. Cofradía da Dorna o dereito de levar a votasión os deseños que considere máis adecuados.

Partirá con un voto de ventaxa o deseño que máis «me justas» consijan no tempo exposto na rede sosial.

Séptima.- Premios

O deseñador do cartel ajrasiado será premiado co cartel enmarcado da LXIX Sinjladura.

Septuaxésimonovena

A directiva da R.e I. Cofradía da Dorna poderá deixar o concurso nulo se non se presentan carteis que se consideren que non representan ou promosionan adecuadamente a Festa da Dorna e reservase o dereito de poder modificar o deseño elixido, sen que estas modificasións cambien en jran medida o deseño orixinal. A partisipasión no concurso significa a aseptasión desta normativa.

Escaparate Dorneiro

Colaboran

Himno Dorneiro

Nós somos de Boas Prácticas

Boas Practicas

Canal Youtube

CONCIERTOS | DORNA 2023

EVENTOS:

Non hai evento

Colabora con nós:

IMG-20170725-WA0043 Diputación da Coruña

Escaparate Dorneiro