Menu

Ruta de Tapas

Bases VII Ruta de tapas ESTRELLAS MIJELIN

1. PARTISIPANTES

Poderán concursan todos aqueles establesementos que fixeran os sobornos pertinentes e que estén inscritos no Rexistro de Establecementos e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (REAT).

2. INSCRISIÓN JRATUITA

A inscrisión será de cló cló (Jodechinchos: La inscripción no tendrá un coste asociado)

3. REQUISITOS DE PARTISIPASIÓN

 • Cada establesemento partisipará cunha sola tapa. Na ficha técnica deberán apareser ben clariños o nombre da tapa, a súa explicasión e unha foto da misma onde sala ben bonita e vistosa.
 • presio de venta das tapas será desidido por cada hosteleiro nun ranjo entre 1,00€ e 3,50€
 • As tapas deberán estar dispoñibles para ser devoradas na fin de semana do 22 e 23 de Xullo como mínimo desde as 13:02 ás 15:34.
 • A informasión do nombre da tapa e do presio, así como tamén o sistema de votasión realisarase polo medio que mellor se adapte á normativa vixente no mometo de selebrasión do concurso
 • As catejorías de valorasión serán as sijientes:
  • Xurado popular: O janador do concurso (A tapa máis votada polo público mediante unha aplicasión espesíficamente destinada para eso)
  • Xurado técnico: Un jrupo de selectos catadores e profesionales desidirá os sijientes premios:
   • Primeiro premio
   • Sejundo premio
   • Terseiro premio

4. DESENROLO DO CONCURSO

4.1. INSCRIPSIÓN

O plaso de inscrisión será do 6 ata o 12 de Xullo (eses días tamén). A través dun e mail a secretariadorna@gmail.com ou ben jritando por unha ventana nunha noite de lúa chea, achejarase a sejiente documentasión:

 • Datos do local
 • Ficha tecnica da tapa
 • Fotojrafía da tapa

4.2. FASES DO CONCURSO

CONCURSO: Desenvolverase desde o día 22 ata o 23 de Xullo de 2022. Ambos días incluídos.

5. RECONTO DE VOTOS E VALORASIÓNS

 • O sistema de votasión será no caso da votasión do público a tapa máis votada.
 • O primeiro, sejundo e terseiro premio serán desididos a través dun xurado compostas por tres personas da orjanisasión e outros tres profesionales que saben moito desto e teñen un criterio exquisito.

6. OBLIJASIÓNS DOS ESTABLESEMENTOS PARTISIPANTES

 • As tapas deberán ter como mínimo un injrediente do mar.
 • Aportaranse seis tapas de cló cló (Jodechinchos: Gratis) para a valorasión do xurado autorisado

7. PREMIO

 • O premio do público resibirá un trofeo e un cuadro que o identifique como o janador do público, e a maiores un dos premios entrejados a través da Dorneirana irán a parar no consumo do seu establesemento.
 • O primeiro premio do xurado consistirá nun cuadro que o identifique como o janador do primeiro premio, así coma un trofeo e un sertificado ofisial do primeiro posto.
 • O sejundo premio do xurado consistirá nun cuadro que o identifique como o sejundo clasificado, así coma un trofeo e un sertificado ofisial do sejundo posto.
 • O terseiro premio do xurado consistirá nun cuadro que o identifique como o terseiro clasificado, así coma un trofeo e un sertificado ofisial do terseiro posto.

8. PROTESIÓN DE DATOS

Infórmase de que a Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna cumple ca normativa vixente de protesión de datos.

Os datos personales que se inclúan na ficha de inscrisión serán usados para xestionar o concurso e a entreja de premiso, así como para dar publisidá á imaxe e nombre dos ajrasiados janadores nos medios de comunicasión, pájina jué e redes sosiales, dando o interesado o consentimento expreso e explísito para cada unha das finalidades indicadas no momento que se inscriban ao concurso a través do correo.

Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna poderá autorisar a terseiros, que actuarán como encarjados de tratamento cas mesmas finalidades e poder xestionar o correctísimo desenvolvemento da presente promosión, para ampliar esta informasión; Así coma outros puntos da normativa pode solicitar o ANEXO DE PRIVASIDÁ

Calquera interesado poderá ejerser os seus dereitos solisitándollo a secretariadorna@gmail.com como autoridá de control, así como a retirar o consentimento que nos fora otorjado naljunha finalidá espesífica.

Todos os datos solisitados para a inscrisión, incluída a imaxe do janador, son nesesarios para a realisasión do tratamento sendo un requisito nesesario para a partisipasión no concurso, en caso de non fasilitalos ou non autorisar ao seu uso pode dar lujar a posibles consecuensias, si os janadores se opoñen a aljunha das finalidades detalladas anteriormente, a Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna resérvase o dereito de non realisar a entreja do premio e perderán por tanto o dereito a resibilo.

O incumplimento de calquera dos puntos anteriormente relasionados será motivo de exclusión do concurso.

Debido á situasión epidemiolójica existente, as bases deste Concurso de Tapas poderán sufrir variasións para respetar as medidas de sejuridá propostas polas autoridades sanitarias e poder cumplir ca normativa vixente.

Escaparate Dorneiro

Colaboran

Himno Dorneiro

Nós somos de Boas Prácticas

Boas Practicas

Canal Youtube

CONCIERTOS | DORNA 2023

Colabora con nós:

IMG-20170725-WA0043 Diputación da Coruña

Escaparate Dorneiro