Enjalanamento – Vivendas e Establecementos Comerciais

Bases do Concurso de enjalamento de: – Vivendas (Jalpóns, balcóns, hórreos, fachadas e demais partes visibles) – Establesementos comersiales. BASES DE PARTISIPASIÓN:  OBXECTIVO. – A Real e Ilustre Confradía da Dorna convoca o Concurso de Decorasión de vivendas e Escaparates con motivo da festa da Dorna do 2022, co obxecto de dinamisar a festa e co fin de animar a “novena” e darlle vidilla á Festa da Dorna. PARTISIPANTES. – Poderán partisipar neste concurso as vivendas e establecementos comersiais que se atopen dentro do Concello de Ribeira. Haberá dúas catejorías: Vivendas. ● Establecementos comersiais. As/os interesadas/os deberán inscribirse cubrindo o formulario. (enlase ó final de todo, para que leas todas as bases). Débese indicar: – Localisasión da vivenda ou establesemento comersial. – Os datos da … Sigue leyendo Enjalanamento – Vivendas e Establecementos Comerciais