Menu

Enjalanamento – Vivendas e Establecementos Comerciais

Bases do Concurso de enjalamento de:

– Vivendas (Jalpóns, balcóns, hórreos, fachadas e demais partes visibles)

– Establesementos comersiales.

BASES DE PARTISIPASIÓN: 

 1. OBXECTIVO.

– A Real e Ilustre Confradía da Dorna convoca o Concurso de Decorasión de vivendas e Escaparates con motivo da festa da Dorna do 2023, co obxecto de dinamisar a festa e co fin de animar a “novena” e darlle vidilla á Festa da Dorna.

 1. PARTISIPANTES.

– Poderán partisipar neste concurso as vivendas e establecementos comersiais que se atopen dentro do Concello de Ribeira.

Haberá dúas catejorías:

 • Vivendas.
 • Establecementos comersiais.

As/os interesadas/os deberán inscribirse cubrindo o formulario. (enlase ó final de todo, para que leas todas as bases).

Débese indicar:

– Localisasión da vivenda ou establesemento comersial.
– Os datos da peña (se participa ou colabora aljunha).
– O nome, apelidos e maneira de contacto (teléfono, mail…).
– No caso dos establesementos, deberán indicar tamén o nome do local.

O PRASO DE INSCRIPCIÓN FINALISA Ó DÍA 17 DE XULLO ÁS 23:56 HORA DORNEIRA.

 1. NORMAS.
 • As decorasións deberán estar colocadas en:
VIVENDAS ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS
Portas Escaparate / fachada
Balcóns Fiestras
Fiestras Porta

A TEMÁTICA TEN QUE ESTAR RELACIONADO CA FESTA DA DORNA.

 • Materiais:
 • Pode utilizarse calquer tipo de material incluindo tamén elementos de iluminación. (Todo elo evitando molestia aljunha ós/ás veciños/as)
 • A decorasión deberá estar a vista de rúa, que é onde se valorará polo xurado.
 • O montaxe e desmontaxe dos elementos decorativos será realizado por cada partisipante.
 •  Deberán estar preparadas o día 18 de xullo e non poderán desmontarse antes do día 25 de xullo do 2023.
 • A Cofradía da Dorna non se fai responsable dos deterioros ou danos do material utilizado que puideran producirse durante o período de exposición.
 •  A orjanisasión e o xurado, poderá tomar fotos das vivendas e dos establesementos comersiais participantes no concurso, e os/as partisipantes autorizan á Real e Ilustre Confradía da Dorna a difundir as citadas imaxes.
 1. XURADO.

O xurado sobornable estará composto polos 5 mágníficos, que non darán a sua idenfificasión.

 1. PUNTUASIÓN.

– A puntuasión final do xurado dependerá dos puntos indicados, que se valorarán do 1 ao 5, sendo a suma de tódolos puntos resibidos a que determine os/as gañadores/as e cada catejoría.

No caso de empate, sortearase entre as propostas coa mesma puntuasión.

–   Deseño e orixinalidade.
–   Iluminación
–  Utilización de materiais reciclables
–  Laboriosidade
– Tradición Dorneira

 O fallo será inapelable.

 1. PREMIOS.

– Haberá primeiro, segundo e terceiro premio en cada categoría.

 1. ASEPTACIÓN DAS BASES.

– A participación neste concurso supón a aseptación das bases e a conformidade co resultado do concurso. O incumprimento das bases conlevará a exclusión do concurso.
– Calquera cuestión non recollida explicitamente nestas bases será resolta polo xurado.

ENLASE PARA INSCRIPSIÓN.

Colaboran

Himno Dorneiro

Nós somos de Boas Prácticas

Boas Practicas

Canal Youtube

CONCIERTOS | DORNA 2023

Colabora con nós:

IMG-20170725-WA0043 Diputación da Coruña

Escaparate Dorneiro