Menu

BASES CONCURSO DE CARTEIS SALVADOR DAQUÍ 2023

Primeira.- Partisipantes

Poderá partisipar calquera que teña rasiosinio, nesesite respirar, moita imajinasión e janas de colaborar coa Festa da Dorna.

Sejunda.- Tema a anunsiar

Será premisa moi importante non equivocarse na Festa que se pretende anunsiar, indicando oblijatoriamente a sejinte informasión na proposta presentada, podendo quedar fora de concurso o non cumprimento deste sejundo punto.

  • Festa da Dorna.
  • Ribeira.
  • LXXV Sinjladura.
  • Ano 2023.
  • Anunsiar os días da Festa da maneira artística que vos pete. Comesa o vindeiro 18 de xullo e remate o día 24 de xullo.
  • Indicar o día X de xullo como data de selebrasion do Baile de Jala.
  • Indicar a denominasión “Festa de interese turístico de Galicia dende o 2005”
  • Débese incluír a flor dorneira e faser referensia á embarcasión tradisional tipo dorna.

Terseira.- Características técnicas

A técnica será libre, ca oblijasión de poder reprodusilo en formato dixital e poder utilisar unha impresora para poder ser impreso. Non nos veñas con un perjamino que o levas de volta. As novas tecnoloxías están para usalas, palanquín.

Cuarta.- Presentasión

As propostas aspirantes a carteis deberán ser presentados en formato dixital remetíndoos ao correo electrónico da Festa da Dorna afestadadorna@gmail.com ou por mensaxe privada polo feisbú ou instajram aos perfís da Festa. Deben estar en formatos JPG ou arquivo PDF nun tamaño proporsional de 50 por 70, en posisión vertical ou horisontal, e cunha resolusión mínima de 200 ppp (o non cumprimento desta resolusión indicará que traballaste para o aire e eso xa dí moito de tí).

Quinta.- Data límite

O praso de presentasión dos deseños aspirantes a cartel da LXXV Sinjladura rematará o vindeiro 18 de marso do 2023 ás 23:59h.

Sexta.- Xurado e votasión

Será o alto e jordo tribunal dorneiro da Real e Ilustre os que fajan a criba entre os deseños. Sendo presentados en asamblea os mellor valorados Os deseños presentados serán expostos na páxina feisbú da Festa da Dorna a partir do día 19 ata o 25 de marso (asamblea de peñas), e o deseño que máis «me justas» consijan no tempo exposto na rede sosial será o elexido en caso de empate na elecsión a man alsada entre as peñeiras e peñeiros presentes na asamblea.

Sexta BIS.- Dereito do alto patronato sobre os deseños presentados

En caso apoteósico de que poda chejar a elixirse un deseño que non se considere co nivel sufisiente e sexa ben valorado por sosias e sosios do outro lado do muro fronteiriso de Palmeira, a ponte de mando da Real da R. e I. Cofradía da Dorna reservase o dereito de levar a votasión os deseños que considere máis adecuados para representar o cartel ofisial da LXXV Sinjladura da Festa da Dorna.

Séptima.- Premios

O cartel finalmente selecsionado será o cartel que represente a LXXV Sinjladura da Festa da Dorna, e por si non fora sufisiente a autora ou autor será ajrasiado con un premio de 300 euriños en vales de compra para jastar na hostelería e no comersio da novena.

Septuaxésimonovena

A directiva da R.e I. Cofradía da Dorna poderá anular o concurso se non se presentan deseños que se consideren que representan ou promosionan adecuadamente a Festa da Dorna. Tamén se reserva o dereito de poder modificar o deseño elixido sejún apetesa, sen que estas modificasións cambien en jran medida o deseño orixinal, para que polo menos o cartel, sexa bonito de ver.

A partisipasión no concurso significa a aseptasión desta normativa.

Escaparate Dorneiro

Colaboran

Himno Dorneiro

Nós somos de Boas Prácticas

Boas Practicas

Canal Youtube

CONCIERTOS | DORNA 2023

EVENTOS:

Non hai evento

Colabora con nós:

IMG-20170725-WA0043 Diputación da Coruña

Escaparate Dorneiro