Menu

Concurso Debuxo Sudadera LXIX Sinjladura

Sudadeira d

BASES DO CONCURSO:

Debuxo sudadera – Sinjladura LXIX

DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN o 12 de MARSO

Primeira.- Partisipantes.

Poderá partisipar quen queira e cumpra coa normativa que se expón desejido.

Sejunda.- Tema

Faser un debuxo dorneiro e que conteña, do xeito que proseda asejún o deseño, a sejinte informasión.

– Festa da Dorna, LXIX Sinjladura.

Terseira.- Características técnicas:

A técnica será libre, ca única salvedade de que coma non se poda plasmar na sudadera, perderás o tempo presentando o deseño.

A impresión do debuxo da sudadera poderá levar un máximo de 5 (SINCO) tintas, e deberá ser presentado co fondo vermello, para entendidos da materia (ff0000).

Cuarta.- Presentasión

Os deseños aspirantes a debuxo da Sudadera da LXIX Sinjladura deberán ser presentados en formato dixital, remitíndoos ao correo electrónico da Festa da Dorna afestadadorna@gmail.com ou por mensaxe privada polo feisbú. Deben estar en formato JPG ou arquivo PDF nun tamaño proporsional de 50 por 70, en posisión vertical ou horisontal, e cunha resolusión mínima de 300 ppp.

Quinta.- Data límite

O praso de presentasión dos deseños aspirantes a debuxo da Sudadera da LXIX Sinjladura rematará o dominco 12 de marso do 2017 ás 23:59.

Sexta.- Xurado e votasión

Os deseños presentados serán expostos na páxina feisbú da Festa da Dorna a partir do día 13 de marso, ata o medio día do día que se selebre a Asamblea de Peñas, na que a man alsada serán elixidos os que máis votos acaden. Reservándose a directiva da R. e I. Cofradía da Dorna o dereito de levar a votasión os deseños que considere máis adecuados.

Partirá cun voto de ventaxa o deseño que máis «me justas» consija no tempo exposto na rede soial.

Séptima.- Premios

O deseñador do debuxo da Sudadera ajrasiado será premiado cunha sudadera da LXIX Sinjladura.

Septuaxésimonovena

A directiva da R.e I. Cofradía da Dorna poderá deixar o concurso nulo se non se presentan debuxo da Sudadera que non representen adecuadamente á Festa da Dorna e reservase o dereito de poder modificar o deseño elixido, sen que estas modificasións cambien en jran medida o deseño orixinal. A participación no concurso significa a aseptasión desta normativa.

Escaparate Dorneiro

Himno Dorneiro

Descargar

Nós somos de Boas Prácticas

Boas Practicas

Canal Youtube

ASÍ FOI A #DORNA2018 + Xite Dorneiro (Festa da Dorna 2018 Aftermovie Resumo oficial)

Vídeo Resumo oficial da 70 Singladura da Festa da Dorna 2018. Vídeo Resumen oficial de la 70 Singladura de la "Festa da Dorna…

EVENTOS:

Non hai evento

Colabora con nós:

IMG-20170725-WA0043 Diputación da Coruña

Escaparate Dorneiro