Menu

facebook

15 febrero, 2018 04:45 PM Enlace
O Trinautlón dorneiro e o voo sen motor da Festa da LXIX Sinjladura da Festa da Dorna a vista de javiota.
Imagen de Mensaje
15 febrero, 2018 10:46 AM Enlace
Hoxe ás 23:58 remata o prazo para anotarse ao proxecto aDORNA Ribeira.

¿Botades a aljén de menos entre os partisipantes? que non queden as nenas e nenos sen aDORNAr Ribeira!

Partisipantes!

Asociación Ambar
A Creba Saúde Mental
Agadea Alzheimer
CEIP Palmeira
CEIP o Grupo
CEIP Frións
CEIP Rosalia de Castro de Padrón
CEP Carreira
Unitaria de Carreira
CPR a Milagrosa de Oleiros
CPR Galaxia
CPR Bayón
CPR Sagrado Corazón de Castiñeiras
Galiña Azul O Saltiño
IES Puebla del Caramiñal
IES Leliadoura
IES Nº 1
Cativos
@Gardería Hospital do Barbanza
Residencia de Anciáns de Ribeira
U.A.D.
Golfiño Xestión de Ocio
O Xardin Ventureiro Ribeira
@Unión de Muchachas Activistas Culturais
@jose antonio patiño
@Antoxo de Toxo
Imagen de Mensaje
14 febrero, 2018 04:55 PM Enlace
Non jastar todo o amor hoxe e deixade aljo para a dorna.
Imagen de Mensaje
13 febrero, 2018 11:29 PM Enlace
Unha actuasión que nin as de OTÉ, pero o que pasa ao final sólo o pode faser UNO de Tarajoña. #republicadorneira
13 febrero, 2018 04:56 PM Enlace
Ahi vamos, dando a murja. Para non variar. Ojalá que este ano non nos condene la paleta del cero.
10 febrero, 2018 12:17 PM Enlace
Bo entroido!!!
Imagen de Mensaje
08 febrero, 2018 01:56 PM Enlace
Os pequenos nenos araña do CEIP de Palmeira xa teñen as súas flores dorneiras para decorar!

¿E o teu cole vai quedar sen él? que os pequenos non pajen a deixamento dos jrandes!!! Súmate ao proxecto!

afestadadorna.com
Imagen de Mensaje
08 febrero, 2018 10:02 AM Enlace
COMPARTE!!!

As flores dorneiras xa están de camiño a Asociación Ambar, ceip o grupo, A Creba Saúde Mental, @ceip Palmeira, @ceip a Milagrosa, @Unión de Muchachas. Activistas culturais, UAD, C.Galaxia, Golfiño Xestión de Ocio, @a milagrosa Oleiros, @Unitaria Carreira, @oxardin.ventureiroribeira ...e ata á Galiña Azul do Saltiño e a Barrantes chegarán!

Nos talleres da unidade de día da UAD estanse preparando máis para o resto de coles, Asociacións e artistas que desexen darlle jlamur a Ribeira. Monitoras, monitores, profes e picassos de Ribeira, a que esperades para pedir as vosas flores??

BASES en afestadadorna.com

ANPA Caramecheiro
Concello Riveira
Imagen de Mensaje
07 febrero, 2018 10:02 AM Enlace
BASES DO CONCURSO
Cartel - Sinjladura LXX
DATA LÍMITE PRESENTASIÓN O 18 de MARSO

Primeira.- Partisipantes
Poderá partisipar calquera persoa ou animal con dous dedos de frente, e depaso asepte a sejinte normativa.

Sejunda.- Tema
Será premisa moi importante non equivocarse na Festa que se pretende anunsiar, indicando oblijatoriamente a sejinte informasión.

- Festa da Dorna, LXX Sinjladura.
- Ano 2018.
- datas de selebrasión, do 18 de xullo ata o día 24 de xullo.
- Indicar o día 10 de ajosto como data de selebrasion do Baile de Gala.
- indicar a denominasión “Festa de interese turístico de Galicia dende o 2005”
- Rójase lusir no deseño flor dorneira e faser referensia á dorna tradisional.

Terseira.- Características técnicas
A técnica será libre, coa oblijasión de poder reprodusilo en formato dixital e poder utilisar unha impresora para a impresión, se o fin e tallar madeira ou picar pedra, jrasias pola aportasión, pero non poderá ser utilisada.

Cuarta.- Presentasión
Os deseños aspirantes a carteis deberán ser presentados en formato dixital remetindoos ao correo electrónico da Festa da Dorna afestadadorna@gmail.com ou por mensaxe privada polo feisbú. Deben estar en formatos JPG ou arquivo PDF nun tamaño proporsional de 50 por 70, en posisión vertical ou horisontal, e cunha resolusión mínima de 300 ppp. (todo deseño que non cumpra con estos aspetos técnicos poderá ser rechasado.

Quinta.- Data límite
O praso de presentasión dos deseños aspirantes a cartel da LXX Sinjladura rematará o dominco 18 de marso do 2017 ás 23:59.

Sexta.- Xurado e votasión
Os deseños presentados serán expostos na páxina feisbú da Festa da Dorna, ata o medio día do día que se selebre a Asamblea de Peñas, na que a man alsada serán elixidos os que máis votos acaden. Serán levados a votasión os deseños mellor puntuados polos sosios da Real e Ilustre Cofradía da Dorna.
Partirá con un voto de ventaxa o que máis "me justas" consijan nas redes sosiais.

Séptima.- Premios
O deseñador do cartel ajrasiado será premiado cun lote dorneiro e o cartel enmarcado da LXX Sinjladura.

Septuaxésima
A directiva da R.e I. Cofradía da Dorna poderá deixar o concurso nulo se non se presentan carteis que se consideren que non representan ou promosionan adecuadamente a Festa da Dorna e reservase o dereito de poder modificar o deseño elixido, sen que estas modificasións cambien en jran medida o deseño orixinal. A partisipasión no concurso significa a aseptasión desta normativa.
Imagen de Mensaje
06 febrero, 2018 09:27 AM Enlace
BASES DO CONCURSO: en PDF en afestadadorna.com
Deseño sudadera - Sinjladura LXX

DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABALLOS o 18 de MARSO

Primeira.- Partisipantes.
Poderá partisipar quen lle dé a jana sempre que cumpra coa normativa que se expón desejido.

Sejunda.- Tema
Faser o deseño dorneiro (recoméndase botar un ollo a deseños pasados sabendo que este ano a sudadera e de cor rosa pau) e que conteña, do xeito que proseda asejún o deseño, a sejinte informasión. Festa da Dorna, LXX Sinjladura.

Terseira.- Características técnicas:
A técnica será libre, ca única salvedade de que coma non se poda serijrafiar na sudadera, perderás o tempo presentando o deseño.

A impresión do debuxo da sudadera poderá levar un máximo de 5 (SINCO) tintas, e deberá ser presentado co fondo rosa pau, para entendidos da materia (fac8fa) R 250 - G 200 -B 250.

Cuarta.- Presentasión

Os deseños aspirantes a debuxo da Sudadera da LXX Sinjladura deberán ser presentados en formato dixital, remitíndoos ao correo electrónico da Festa da Dorna afestadadorna@gmail.com ou por mensaxe privada polo feisbú da festa. Deben estar en formato JPG ou arquivo PDF cunha resolusión mínima de 300 ppp. Toda deseño que non cumpra este requisito poderá ser rechasado e utilisado para fondo de servilleta do Flip.

Quinta.- Data límite
O praso de presentasión dos deseños aspirantes a debuxo da Sudadera da LXX Sinjladura rematará o dominco 18 de marso do 2018 ás 23:59.

Sexta.- Xurado e votasión
Os deseños presentados serán expostos na páxina feisbú da Festa da Dorna a partir do día 13 de marso, ata o medio día do día que se selebre a Asamblea de Peñas, na que a man alsada serán elixidos os que máis votos acaden. Serán levados a votasión os deseños mellor puntuados polos sosios da Real e Ilustre Cofradía da Dorna.
Partirá cun voto de ventaxa na votasión a man alsada o deseño que máis "me justas" consija no tempo exposto na rede sosial.

Séptima.- Premios
O deseñador do debuxo da Sudadera ajrasiado será premiado cunha lote dorneiro e cunha sudadera da LXX Sinjladura. (botamos por fora carallo)

Septuaxésima.-
A directiva da R.e I. Cofradía da Dorna poderá deixar o concurso nulo se non se presentan debuxo da Sudadera que non representen adecuadamente á Festa da Dorna e reservase o dereito de poder modificar o deseño elixido, sen que estas modificasións cambien en jran medida o deseño orixinal. A participación no concurso significa a aseptasión desta normativa.
Imagen de Mensaje
05 febrero, 2018 01:15 PM Enlace
BASES PARA A SELECCIÓN DOS PREMIOS DA FESTA DA DORNA 2018 (BASES en PDF en afestadadorna.com)

1.- Os premios para cada actividade, as categorías e as cantidades son os que se recollen na sejinte táboa:

Sertame Itinerante de Cansión de Tasca
1º PREMIO (1 ud)
2º PREMIO (1 ud)
3º PREMO (1 ud)
Jran premio Cutre Shark das Embarcasións feitas a Machada e propulsadas a Pan de Millo
1º PREMIO (2 uds)
2º PREMIO (1 ud)
3º PREMO (1 ud)
Jran Premio Ícaro de Voo sen motor
1º PREMIO (1 ud)
2º PREMIO (1 ud)
3º PREMO (1 ud)
Jran Prix de Carrilanas
1º PREMIO (1 ud)
2º PREMIO (1 ud)
3º PREMO (1 ud)
Enjalanamento de Fanequeiras
1º PREMIO (1 ud)
2º PREMIO (1 ud)
3º PREMO (1 ud)
Concurso de Tapas Estrellas Mijelín
1º PREMIO (1 ud)
2º PREMIO (1 ud)
3º PREMO (1 ud)
Concurso de Escaparatismo Dorneiro
1º PREMIO (1 ud)
2º PREMIO (1 ud)
3º PREMO (1 ud)
Maratasón
1º PREMIO (1 ud)
2º PREMIO (1 ud)
3º PREMO (1 ud)
JiJó
1º PREMIO (1 ud)
2º PREMIO (1 ud)
Medallas
140 unidades

2.- Os proxectos/esbozos deberán ser orixinais e inéditos, non selecsionados en ninjún outro sertame ou concurso, e non poderán ser reprodusións totais ou parsiais doutras obras xa realisadas con anterioridade.
3.- Os premios de cada actividade deberán ser representativos de cada unha delas e da Festa da Dorna, debendo diferensiarse de forma clara o primeiro, sejundo e terseiro premio.
4.- Os premios deberán incluír oblijatoriamente a inscrisión “LXXSinjladura”
5. Un dos dous primeiros premios de Embarcasións, será o que se outorje á embarcasión máis rápida, polo que debe ser representativo de dito lojro.
6.- O premio da Ruta de Tapas deberá ter como tema prinsipal, de modo visible e moi lexible, destacando ante outro elementos o texto “1º, 2º, 3º (sejundo sexa o caso) premio da IV Ruta de Tapas Estellas Mijelín. LXX Sinjladura”. O seu formato deberá ser de coljar.
7.- Poderán partisipar no concurso os artistas locais de Ribeira, entendendo como tales aqueles que residan ou desenvolvan a súa actividade profesional en Ribeira, nados en Ribeira ou que teñan unha espesial vinculasión coa Festa da Dorna.
8.-Importe máximo dos premios de Cansión de Tasca, Embarcacións, Voo sen motor, Carrilanas, Decorasión de Fanequeiras e Concurso de Tapas deberán ser:
Os primeiros premios de 90€/unidade (IVE enjadido).
Os sejundos premios de 65€/unidade (IVE enjadido).
Os terseiros premios de 50€/unidade (IVE enjadido).
En ninjún caso o importe do conxunto dos tres premios de cada actividade poderá superar os 205€/unidade (IVE enjadido).
9. O importe máximo dos tres premios (a suma do primeiro, sejundo e terseiro premio) de Concurso de Escaparatismo e Maratasón deberán ser dun importe máximo de 90€/as tres unidades (IVE enjadido)
9. O importe máximo dos dous premios do concurso de JiJó (a suma do primeiro e sejundo premio) deberá ser dun importe máximo de 60€/as dúas unidades (IVE enjadido)
10.- As medallas deberán ser dun importe máximo de 3€/unidade (IVE enjadido).
11.- Os proxectos/esbosos presentados poderán ser de material e formato libre, ajás o da Ruta de Tapas, que deberá singuirse ao espesificado no punto 6.
12.- Os criterios que terá en conta a R. e I. Cofradía da Dorna para a elecsión dos premios da Festa da Dorna 2018 serán a orixinalidade da idea e do formato, a súa relación coa actividade á que vai dirixida e o seu prezo final. (aseptaranse sobornos)
13.- O praso de resepsión de propostas estará aberto ata o xoves 15 de marzo de 2018.
14.- A presentasión de propostas deberá faserse por medio de envío postal dos proxectos ao Apartado de Correos Nº 16 de Ribeira (15960).
15.- O envío das propostas deberá facerse segundo as seguintes instrusións:
- Os artistas partisipantes presentarán, dentro do mesmo paquete, en cuxo exterior constará a frase: PROPOSTA PREMIOS FESTA DA DORNA 2018 , dous sobres pechados .
- O primeiro dos sobres, identificado ca letra A, conterá os datos persoais e de contacto do artista. Este sobre non será aberto, para garantir o anonimato do artista, ata que a R. e I. Cofradía da Dorna selecsione os distintos premios.
- O sejundo dos sobres, identificado ca letra B, conterá o proxecto/esboso da obra, unha breve memoria explicativa da mesma, o preso final con IVE enjadido e calquera outra informasión de interese para unha mellor valorasión da proposta. Este sobre non conterá ninjunha sinatura, nome, marca ou outros que sexa susseptible da identificación da autoría; de darse o caso, a R. e I. Cofradía da Dorna non valorará a proposta.
16.- A selecsión das propostas jañadoras terá lugar antes do 1 de Abril de 2018.
17.- Os artistas selecsionados disporán de prazo ata o 15 de Xuño de 2018 para presentar as obras definitivas.
18.- As pesas selecsionadas partisiparán nunha exposisión que vai ter lujar durante o mes de Xullo nun lujar a determinar.
19.- Os artistas/partisipantes non poderán faser público nin exhibir parsial ou totalmente as obras selecsionadas antes da súa entreja á R. e I. Cofradía da Dorna e a inaujurasión da mensionada exposisión.
20.- Na elaborasión de cada pesa, o artista deberá cinjirse ás características reflectidas na proposta inisial e que deron lujar á súa elecsión (materiais, tamaño, acabado final, cores, etc). A R. e I. Cofradía da Dorna resérvase o dereito de rexeitar aquelas obras que non se adapten á proposta inisial ou cuxas variacións, sufridas no proseso de creasión, non fosen consultadas/consensuadas coa Cofradía da Dorna con anterioridade á entreja.
21.- A partisipasión no concurso supón a aceptasión destas bases.
22.- O non cumprimento daljún dos requisitos recollidos nestas bases suporá a non valorasión do proxecto por parte da R. e I. Cofradía da Dorna.
23.- A R. e I. Cofradía da Dorna resérvase o dereito para resolver calquera cuestión non recollida nestas bases.
24.- As propostas non premiadas poderán ser reclamadas polo autor ou autora durante os trinta días sejintes á data de publicasión das obras selecsionadas. Transcorrido este prazo, a R. e I. Cofradía da Dorna non se fará responsable da súa conservasión ou posterior devolusión.

Ribeira, 5 de Febreiro de 2018.
Imagen de Mensaje
05 febrero, 2018 07:08 AM Enlace
Comensan os preparativos da LXX Sinjladura da Festa da Dorna.

Comienzan los preparativos de la LXX Singladura de la Fiesta de la Festa da Dorna

Begin preparations for the LXX Singing of the Festa da Dorna

Започнете подготовката за LXX пеене на Festa da Dorna

Tús a chur le hullmhúcháin le haghaidh LXX Amhránaíocht an Festa da Dorna

Comencen els preparatius de la LXX Singladura de la Festa da Dorna

Hasi Festa da Dorna LXX Kantuaren prestakinak

ドーナフェスタのLXX歌の準備を開始する
03 febrero, 2018 08:02 PM Enlace
A prenda tendensia da primaveira, vran, outono e inverno do dousmildasaoito: Sudadeira da LXX Sinjladura.

As/os dorneiros/as presentes na asamblea de hoxe tiveron a ben elexir esta cor como símbolo da loita contra o heteropatriarcado, como fixeron as actrises de Jolibú cos vestidos nejros na pasada jala dos Jlobos de Ouro.

Un aplauso pa todas/os!!!👏👏👏👏
Imagen de Mensaje
03 febrero, 2018 02:55 PM Enlace
A cor da prenda tendensia do verán elixese hoxe. Despois cajaste no demo porque non che vai a conxunto cos calsetíns. Non faltes! Hoxe sábado ás 20:02 na Casa do Mar!
Imagen de Mensaje
01 febrero, 2018 11:51 AM Enlace
Que estaremos argallando?
#festadadorna #LXXsinjladura #dorna2018 #festadadorna2018
Imagen de Mensaje
31 enero, 2018 12:31 PM Enlace
Mural dorneiro!
Imagen de Mensaje
27 enero, 2018 10:09 AM Enlace
Estamos ca teima de chejar aos sincomil sejidores no feisbú da Asociación Cultural R. e I. Cofradía da Dorna. Xa queda menos.

Dalle un ME JUSTA no perfil da Cofradia da Dorna e comparte esta publicasión para que podamos entre todos acadalo! e forma parte da asosiasión máis jlamurosa!

https://www.facebook.com/cofradia.dadorna/
26 enero, 2018 09:20 AM Enlace
Imagen de Mensaje
25 enero, 2018 04:23 PM Enlace
Imagen de Mensaje
24 enero, 2018 06:25 PM Enlace
Comesamos coa LXX Sinjladura da Festa da Dorna!!!!

Non faltes a primeira asamblea de peñas!!!!! e si vas faltar fai o favoriño de compartir esta publicasión!

A elecsión da cor da prenda do verán depende da vosa desisión!!! Despois enteraste polo periódico e dis que non che vai a xojo cos/coas calsonsillos/brajas.

Viva a Festa da Dorna!!
#festadadorna #LXXsinjladura #dorna2018 #festadadorna2018 #dorna18 #festadadorna2018 #cofradiadadorna #asambleadepeñas #dorneiros #instajam #chejaacheaaribeira
Imagen de Mensaje